Publicaties

Categorieën

BACK
nov 8, 2015 |
Boeken,  |
Admin

Scheiden in Nederland

De familierechtadvocaat oefent een ingewikkelde en gevarieerde praktijk uit. Hij of zij moet niet alleen actuele kennis hebben van het juridische en zakelijke proces maar in toenemende mate ook van het menselijke proces van scheiden. Nu het inzicht terrein wint dat de gevolgen van een scheiding zo veel mogelijk door de (ex-)partners zelf moeten worden besproken en geregeld, blijkt de rol van de advocaat ten opzichte van een paar jaar geleden grondig veranderd.

De familierechtadvocaat oefent een ingewikkelde en gevarieerde praktijk uit. Hij of zij moet niet alleen actuele kennis hebben van het juridische en zakelijke proces maar in toenemende mate ook van het menselijke proces van scheiden. Nu het inzicht terrein wint dat de gevolgen van een scheiding zo veel mogelijk door de (ex-)partners zelf moeten worden besproken en geregeld, blijkt de rol van de advocaat ten opzichte van een paar jaar geleden grondig veranderd.

Zo dient de advocaat vandaag meer aandacht te besteden aan het voorkomen van escalatie in echtscheidingsprocedures. De advocaat treedt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een mediator of notaris, op voor één partij. Het adequaat combineren van de positie van een partijadviseur en vredestichter is een vak apart. Te meer daar dit gebeurt in een arena waar conflicterende belangen, gedragsregels, redelijkheid en billijkheid alsook normen en waarden als “het belang van het kind” domineren.

Dit boek gaat over de rol van de advocaat bij het begeleiden van (echt)scheidingen. Het geeft de advocaat handreikingen en stelt ongeschreven normen die gehanteerd worden in de familierechtpraktijk op schrift. Daarnaast, wordt de advocaat ruimschoots voorzien van praktijkformulieren en modellen.

Dit boek is zowel geschikt voor de advocaat als voor anderen die zich al dan niet professioneel willen verdiepen in de advocatuurlijke dienstverlening rond (echt)scheidingen.

Annette M. van Riemsdijk is advocaat en mediator te Bilthoven. Zij heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het familie(bedrijven)recht en is daarnaast gespecialiseerd in internationale mediation en non governmental diplomacy. Van Riemsdijk is verbonden als docent en trainer aan onder meer de NOVA, OSR en het IMFO. Zij maakt deel uit van diverse besturen, adviesraden en commissies waaronder het bestuur van het NMI, het IMI, MBB en de Advisory Counsel van het Harvard Insight Initiative (thans GNII).