Publicaties

Categorieën

BACK
jan 23, 2017 |
Vakbladen,  |
Admin

IMI (2008, Dutch)

Het werkgebied van de mediator breidt zich voortdurend uit. Niet zelden tot over de nationale grenzen.

In toenemende mate worden internationale conflicten opgelost door mediators.

Vraag en aanbod ontmoeten elkaar moeizaam en in ieder geval onvoldoende.

In Nederland ervoeren we als NMI dat dit probleem significant af nam na invoering van ons certiferingssysteem.Het werd makkelijker voor de vragers om de aanbieders te vinden en selecteren.   lees meer...

Het Internationale Mediation Instituut

Door mr Annette M van Riemsdijk

Historie

Eind 2004 werd ik[1] benaderd door Mark Appel, vice president van ICDR /AAA.ICDR/AAA, die onder de indruk was van het door het NMI ontwikkelde systeem de kwaliteit van mediators te borgen (KBM).

In Parijs hadden Paul Walters[2] en ik een inleiding verzorgd over het KBM wat internationaal de aandacht had gewekt.Onderzoek wees uit dat wij in Nederland als enigen een objectief certificeringsysteem hadden gecreëerd.

Door wie is het IMI opgericht ?

Alvorens verder te werken aan het concept besloten we dat een derde partner onontbeerlijk zou zijn.Deze partij moest evenals het NMI en ICDR/AAA strikt onafhankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben, verder moest de derde speler een coördinerende rol spelen in haar/zijn deel van de wereld en voldoende kennis hebben van de vraag in die markt.

We vonden een Singaporese partner SIAC/SMC.

Met zijn drieën zijn we aan de slag gegaan.

Uitvoering

In december 2006 hebben we Michael Leathes benaderd met het verzoek om voor een bepaalde periode de lancering van het IMI aan te sturen en ons businessplan verder te ontwikkelen.Michael heeft deze opdracht om niet geaccepteerd en vult zijn functie thans in met verve. Zijn inzet heeft er mede toe geleid dat we op 30 april van dit jaar het ontstaan van het IMI bekend konden maken.

Waarom is het IMI opgericht?

De vraag rees of een soort “NMI” systeem ook bestaansrecht zou hebben in de internationale context en, zo ja, hoe een dergelijk systeem er dan uit zou moeten zien.

De eerste vraag werd positief beantwoord.De tweede zijn we, als oprichters van het IMI, thans aan het beantwoorden.

Voor de eerste vraag over het bestaanrecht van het IMI citeer ik graag Michael Leathes:

“Viewed from a global perspective - from the standpoint, say, of the General Counsel of an international corporation - conflict management techniques, and mediation in particular, are still very much a jungle. Although sparkling, if often under-valued, skills abound, there are few (and often no) rules. Anyone can call themselves a Mediator in most countries. Quality and competency are variable factors in any field of endeavour, but when there are few, if any, standards in place, the risk of disparagement is too great.

Unlike a zoo, where the keepers hold the reins, a jungle is a place controlled by the big and powerful who roam there. In Mediation, there are few obligatory ethics codes, and almost no disciplinary schemes. The light is dim, professional status lurks in the shadows, and only those Mediators with established reputations and long track records can be picked out in the moonbeams.

Until some light, vision and action is cast upon the scene, Mediation will struggle to be seen as a profession. At best, it will remain what it is today - a vicarious profession – reliant upon the various professional backgrounds of its practitioners. What is needed is an infusion of basic zoological principles. The light touch of self-control – before regulators move in to turn the natural habitat into a regimented, over-regulated, zoo.”

Uitgangspunt

De activiteiten van het IMI vloeien voort uit het perspectief van de gebruiker.

Hoewel de behoeften van de gebruikers in belangrijke mate de competentie profielen bepalen weegt het IMI uiteraard ook de belangen van

Mediators en de mediation markt.