Lidmaatschappen & Nevenactiviteiten

Huidige lidmaatschappen en nevenactiviteiten

Annette M. van Riemsdijk

Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) www.advocatenorde.nl;

Lid van de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) www.verenigingfas.nl

Lid van de Vereniging Collaborative Professionals Holland www.collaborativedivorce.nl;

Lid van de International Academy of Collaborative Professionals (IACP) www.collaborativepractice.com;

Lid en begeleider van verschillende vFAS- intervisiegroepen; 

MfN registermediator; 

Gecertificeerd door het International Mediation Institute (IMI)

Gecertificeerd Juripax Online mediator

Gecertifceerd nalatenschapsmediator (Stichting Nalatenschapsmediation Nederland)

Algemeen directeur NRG New Resolution Group www.theresolutiongroup.nl

Director Emeritus IMI

Voorzitter en trainer Stichting NalatenschapsMediation Nederland (SNM) 
“Reviewer” IMI

Intervisiebegeleider mediation aan:

  • het Instituut Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO), het opleidingsinstituut van de vFAS
  • de Stichting Nalatenschapsmediation Nederland
  • MfN

Diverse docent- en trainerschappen op het gebied van personen- en familierecht, scheidingsrecht en mediation.

Oprichtster landelijke werkgroep Familieverhoudingen  (NMI)

Oprichtster The New Resolution Group NRG

Mede oprichtster IMI

Rechter Plaatvervanger Arrondissement Gelderland

Plaatsvervangend Voorzitter College van Toezicht Stichting Kwaliteitsregister Jeugd(SKJ)

Promovenda Universiteit Utrecht

Auteur van diverse artikelen en hoofdstukken in co producties als ook "sole author" van :

* het handboek voor advocaten:  “Scheiden in Nederland, gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces 

* het handboek voor iedereen die te maken heeft met familieverhoudingen en - conflicten rondom overlijden: "Voortleven, het hoe en waarom van nalatenschapsmediation."

Zie verder onder publicaties.