Mr. Annette M. van Riemsdijk werkt sinds 1988 als advocaat en sinds 1992 ook als mediator. Aanvankelijk hield zij zich bezig met de internationale ondernemingsrecht praktijk en meer specifiek het familiebedrijvenrecht. Later is zij zich gaan toeleggen op het familierecht in de meest brede zin van het woord.

De eerste jaren van haar carriere werkte zij bij het huidige Pot Jonker en Seunke in Haarlem en vervolgens ruim tien jaar bij CMS Derks Star Busman te Utrecht. Vanaf 1992 werkte van Riemsdijk intensief samen met de, in oktober 2014 overleden, psycholoog/mediator drs. Donald Mac Gillavry, een van de grondleggers van mediation in Nederland. Vanaf 2003 werkten zij onder één dak in het huidige kantoor te Bilthoven.

Van Riemsdijk heeft zich gespecialiseerd in ADR in het bijzonder in mediation. Zij treedt voorts op als bindend adviseur en ad hoc arbiter. In haar werk als mediator combineert zij haar juridische en gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden. van Riemsdijk tracht mensen op alle bovengenoemde aspecten bij te staan, waarbij zij niet alleen aandacht heeft voor de menselijke, financiële en zakelijke en juridische aspecten van de scheidende partner(s) maar ook van eventuele kinderen. Op het kantoor in Bilthoven werken psychologen en bedrijfskundigen die intern desgewenst ondersteunen. Daarnaast schakelt van Riemsdijk zonodig externe professionals in, waar zij al jaren mee samenwerkt.

Geen vraag blijft derhalve onbeantwoord, geen probleem onopgelost.

Van Riemsdijk heeft op het gebied van mediation op velerlei wijze een belangrijke (pioniers)rol gespeeld in Nederland en daarbuiten. Niet alleen startte zij als eerste een multidisciplinair kantoor maar stond zij ook aan de wieg van het nationaal en internationaal certificeringschema van respectievelijk het NMI (thans MfN) en IMI.

Van Riemsdijk is tevens één van de grondleggers van nalatenschapsmediation in Nederland. (Zie haar boek "Voortleven, het hoe en waarom van nalatenschapsmediation. Maklu 2014.)

Van Riemsdijk behartigt ook als advocaat de belangen van haar cliënten in procedures bij diverse gerechtelijke instanties. Vanwege de vestiging van het kantoor in Midden Nederland (Bilthoven) behandelt zij zaken uit het hele land op het gebied van het personen- en familierecht. Zij treedt als advocaat vooral op in zaken waar lastige vermogensafwikkelingen een rol spelen, eigen ondernemingen en intergenerationele conflicten.

Ook buiten Van Riemsdijk | Advocatuur | Mediation | Family Governance is van Riemsdijk actief. Zie hiervoor onder Lidmaatschappen en Nevenactiviteiten.