Publicaties

Categorieën

Van Riemsdijk Advocatuur, Mediation & Family Governance.

Van Riemsdijk is een gespecialiseerd kantoor, dat zich richt op de (internationale) familie- en erfrecht advies- en procespraktijk, mediation en ad hoc arbitrage.

Van Riemsdijk onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak. Er wordt intensief samengewerkt met andere disciplines, zowel op psychologisch, financieel/fiscaal en notarieel gebied (zie ook www.collaborativepractice.nl).

Cliënten worden bij een echtscheiding, overlijden, wilsonbekwaamheid, problemen binnen het familiebedrijf als ook bij andere familieproblemen zowel vanuit de emotionele als de zakelijke en juridische invalshoek begeleid. Binnen het concept van de door van Riemsdijk ontwikkelde family governance wordt de mogelijkheid geboden alle belanghebbenden te betrekken.

Van Riemsdijk is naast de reguliere praktijk, tevens actief op het gebied van opleidingen en trainingen ten behoeve van advocaten, mediators en (rechten)studenten.

Mr van Riemsdijk verzorgt zelf al ruim 25 jaar

colleges, workshops en trainingen. Zo is zij onder meer als docent/intervisiebegeleider verbonden aan de Vereniging van familie- en erfrechtadvocaten(Vfas), de Family Law Academy (FLA), Universiteit Utrecht en de Stichting Nalatenschapsmediation (SNM). Mr van Riemsdijk schreef diverse boeken en artikelen over scheiden, mediation en de afwikkeling van huwelijken en nalatenschappen. Zij is rechter plv in de rechtbank Gelderland en voorzitter plv van het college van toezicht Kwaliteitsregister Jeugd.

Kijk voor meer informatie op www.riemsdijkvan.nl.

Het nieuwe kantoor is gevestigd in Bilthoven aan de Julianalaan 220.

De overige gegevens blijven hetzelfde.

Postbus 16, 3720 AA Bilthoven
E mail info@riemsdijkvan.nl
Mobiel:  + 31 (0) 6 21 284 804
Telefoon +31 (0) 30 6375655
www.riemsdijkvan.nl

======================================================

Annette M van Riemsdijk publiceert regelmatig artikelen in vakliteratuur, is regelmatig in het nieuws en heeft verschillende boeken uitgebracht. Onder de links gepresenteerde categorieën kunt u een selectie van artikelen en boeken raadplegen.